Our Notification

/Our Notification

ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.

By | 2019-12-03T09:47:49+00:00 August 28th, 2019|Our Notification|Comments Off on ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.

ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.

By | 2019-12-03T06:46:42+00:00 August 28th, 2019|Our Notification, Whats New|Comments Off on ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.

संयुक्त हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के संबंध मे—Joint Hindi Workshop regarding

विषय: संयुक्त हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के संबंध मे  महॊदय/ [...]

By | 2019-12-03T09:48:23+00:00 July 8th, 2019|Our Notification, Whats New|Comments Off on संयुक्त हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के संबंध मे—Joint Hindi Workshop regarding