LISTEN KRISHIRANGA

/LISTEN KRISHIRANGA
LISTEN KRISHIRANGA 2018-04-26T09:13:10+00:00

LISTEN KRISHIRANGA

 1. JINGLE--KRISHI ON WEBSITE--IN ALL TRANSMISSION 1:39
 2. JINGLE--KUKKUTAVANI--FINAL 1:18
 3. 12. HAINIGARIKE ADHARITA SAMAGRA KRISHI- DR.CAPT.THIMMAIAH,C.JAGADISH 37:26
 4. 26. SUSTHIRA KUKKUTA UDYAMA-DR.P.S.MAHESH, NIDRDESHAKARU, KENDRIYA KUKKUTA ABHIVRUDHI SAMSTHE---FINAL COPY 36:17
 5. 14) ETTUGALA SANKRAMIKA ROGAGALU - DR.K.R.RAMESH,AD,K.R.NAGAR 37:38
 6. 14. KABBINA KHATAVINA NANTARADA NIRVAHANE- DR.K.V.KESHAVAIAH,DR.P.THIMMEGOWDA,ZARS,V.C.FARM,MANDYA 36:39
 7. 13. KOOLE KABBINA NIRVAHANE- DR.P.THIMMEGOWDA,ZARS,V.C.FARM,MANDYA 36:15
 8. 24. KOLI SAKANIKA ARTHIKATE - DR.H.K.CHANNEGOWDA,MYSURU 36:01
 9. 13) ETTUGALA AHARA - DR.H.K.CHANNEGOWDA,VET.OFFICER,MYSORE 37:07
 10. 25. KOLI TALI ABHIVRUDHI- P.VIJAYAKUMAR,GEEKAHALLY,NANJANAGUDU TQ 37:00
 11. 12. RASAYANIKA MUKTHA BELLADA UTPADANE- DR.K.V.KESHAVAIAH,ZARS,V.C.FARM,MANDYA 35:46
 12. 11. KRUSHI KHUSHI LIVE PHONE IN PROG 37:35
 13. VYAVASAYADA ANUBHAVA- VIVEKANANDA CHAKRAVARTHI,VENKATAYYANA CHATRA,CHAMARAJANAGARA TQ..FINAL 28:54
 14. 11. KABBINA ROGAGALA SAMAGRA NIRVAHANE - DR.B.S.CHETANA,ASSISTANT PROFESSOR,V.C.FARM,MANDYA 33:41
 15. 10. SAVAYAVA SAMAGRA KRISHIYA PRAMULHYATE - DR ARUN BALAMATTI,SHANKAREGOWDA 35:55
 16. RYTHARIGE SALAHE FOR 27-12-2018 4:01